• طنز در کشور ما ساخته میشه، نیاز به کار و کوشش نیست. مثلا الان برق وزارت نیرو رفته :)))