• وحید حاجی‌‌ پور   vahidhajipour1@

    1398/03/22 ساعت 13:11

    آقای جعفرزاده ایمن آبادی در دفاع از آقای #زنگنه فرمودند فشار به وزیر نفت از بیرون مجلس هدایت می‌شود. کلی هم دفاع کردند از آقای وزیر. آقای نماینده، این دفاع شما نمک شناسی شما را ثابت می‌کند؛ اجلاس #اوپک نزدیک است؛ انشالله این مرتبه هم جزو تیم همراه آقای زنگنه خواهید بود:)