• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1398/03/22 ساعت 12:35

    رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی: دردو الی سه ماه گذشته رقمی بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار بیشتر از آنچه در صنعت دارو لازم بود به نام دارو از کشور خارج شد.