• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1398/03/22 ساعت 13:01

    دیشب یک راننده #اسنپ می‌گفت با پاک کردن اپلیکشین اسنپ فقط یک فضای محدود از حجم گوشی‌های موبایل افراد خالی می‌شود و نهایتا" عقده برخی‌ها. اما کاش آنهایی که این کار را می‌کنند، می‌فهمیدند که با این کار حجم زیادی از #سفره خیلی‌ها که از این راه امرار معاش می‌کنند خالی می‌شود