• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1398/03/22 ساعت 09:52

    عراقچی دردیدار بازین العابدین رشید نماینده #سنگاپور در امور خاورمیانه: امنیت در #خلیج_فارس یک مفهوم بهم پیوسته وتفکیک ناپذیراست. تحریمهای اقتصادی آمریکا امنیت کل منطقه راهدف قرارداده لذابدون آتش بس درجنگ اقتصادی نمیتوان انتظار آرامش وامنیت درمنطقه داشت. http://mfa.ir/index.aspx?siteid=۱&fkeyid=&siteid=۱&pageid=۱۷۶&newsview=۵۷۵۲۴۹ …