• عباس سلیمی نمین   A_SalimiNamin@

    1398/03/22 ساعت 10:19

    بازگشت برای #ترامپ یک خودکشی سیاسی خواهد بود و هرگز رئیس جمهور آمریکا این موضوع را نخواهد پذیرفت و ایران هم از این ابتدایی‌ترین شرط خود مبنی بر بازگشت آمریکا به برجام عدول نخواهد کرد.