• عباس سلیمی نمین   A_SalimiNamin@

    1398/03/22 ساعت 22:09

    ژاپنی‌ها به دنبال این هستند که ارتباطشان با ایران را ارتقا دهند. ایران در #خلیج_فارس و منطقه توانسته بسیاری از سیاست‌های آمریکایی را خنثی کند و ارتباط با ایران یعنی تأثیرگذاری و نقش‌آفرینی در منطقه غرب آسیا … #رشته_توییت #ژاپن