• فاطمه طباطبایی   fahimehtabaee1@

    1398/03/22 ساعت 12:46

    ثمین اللهیاری استاد سابق تربیت معلم جمله طلایی این گزارش - که درباره منع پخش موسیقی در مدارس هست-رو گفت « از کوزه همان برون تراود که در اوست،برای آموزش موسیقی فاخر در مدارس طی این ٤٠ سال چه کاری کردن که امروز توقع دارن دانش آموز جای ساسی مانکن، شجریان گوش بده؟» بخوانید و نظر دهید