• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1398/03/22 ساعت 12:37

    شهردار منطقه ۲۲ تهران: تا این لحظه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب شهرداری مرکز از سوی ایران مال پول واریز شده. بخشی از این مجتمع در حدود ۲۰ هزار متر مربع هم که به صورت خلاف ساخته شده بود باید تخریب می‌شد که تخریب بخش عمده‌ای از آن انجام گرفته است.