• #بزرگوار می‌گه خواهرم اومد خونه‌مون تا فردا بره کنکور بده.
    صبح پا شدم که بیدارش کنم. ولی دیدم با چشمای خوشگلش حیفه که بیدار بشه
    بذار بخوابه.
    خواهر بزرگوار الان باهاش قهره

    بزرگوار می‌گه: دنیا رو سهل بگیرید و غصه دنیا رو نخورید.
    خب لامصب دنیا رو سهل بگیر ولی کسی رو بدبخت نکن