• احمدامیرآبادی فراهانی   ahmadamirabadi1@

    1398/03/22 ساعت 01:33

    اقدام رئیس محترم قوه قضائیه درابلاغ آئین نامه اجرایی ؛ قانون رسیدگی به دارایی مقامات،مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران ؛ انتظار چندساله مردم رادر شفاف سازی و مبارزه جدی با فساد و تعارض منافع را پایان داد.
    #فسادیاب
    #شفافیت
    #رییسی