• ربابه ساریجالو   R_Sarijaloo@

    1398/03/22 ساعت 00:31

    جایی در کتاب مادر اثر ماکسیم گورگی نوشته شده: به ما زنها در تمام عمرمان اهانت میشود. درست مانند محیط‌زیست! #زن و #محیط‌_زیست هر دو در طی تاریخ مورد اهانت قرارگرفته‌اند! شباهت‌های بین این دو، آسیب‌ها و تهدیدهای مشترک و وابستگی پایایی زن به پایایی اکوسیستم غیرقابل انکار است.