• رضا الفت نسب   rezaolfatnasab@

    1398/03/21 ساعت 00:12

    اینقدر بی انصافانه بر طبل تحریم اسنپ و … نکوبیم موضوع این روزهای #اسنپ شده محل تسویه حساب‌های این ور و اون ور مقصر این اتفاق نه راننده است و نه مسافر بروید اونهایی رو تحریم کنید که مردم و به جون هم میندازند و پشت پرده میشینند با هم پلو میخورند این روزها فشارها غیرقابل تحمل شده