• ربابه ساریجالو   R_Sarijaloo@

    1398/03/21 ساعت 16:02

    براساس پیمایش وضعیت اجتماعی، فرهنگی و‌ اخلاقی جامعه ایران (۴۲۶ شهر مرکز شهرستان، ۸۲۰۰۰ نمونه، ۱۳۹۵)، ۲۹.۸ درصد از مردم، تمایل به زندگی در «کشوری بجز ایران» دارند. #ایران #وطن به هر فصلی غمی، هر صفحه‌ای انبوه اندوهی، وطن جان! خسته‌ام، پایان خوب داستانت کو؟ حسین جنتی