• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1398/03/21 ساعت 08:57

    #دولت در بهبود کسب و کار موفق نبوده است

    زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از #تولید_ملی:
    وضعیت ایران در آخرین گزارش‌های بین المللی نشان می‌دهد دولت در سال اول اجرای قانون برنامه ششم موفق به اجرای حکم ماده ۲۲ این قانون درباره بهبود محیط کسب و کار نشده است
    https://tn.ai/۲۰۲۹۳۵۰