• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/03/20 ساعت 21:30

    احتمال برخورد یک #سیارک با #زمین محققان تخمین زده‌اند که یک سیارک به اندازه «زمین فوتبال» در ماه سپتامبر در نزدیکی زمین خواهد بود ولی احتمال بسیار کمی وجود دارد که این سیارک با زمین برخورد کند. /ایسنا