• توضیحات #پلیس درباره #مسمومیت ۱۹ نفر در یک #استخر در #نازی‌آباد سردار کیوان ظهیری: کارگران استخر در حال نظافت سرویس‌های بهداشتی با اسید بودند که بخار ناشی از آن از طریق مسیر‌های هواکش وارد سالن استخر شد. ۴ نفر ۳۰ تا ۳۵ سال و ۱۵ نفر از سنین ۷ تا ۲۰ سال دچار مسمومیت شدند.