• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/03/20 ساعت 10:10

    معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی: برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ اندازه چهار #کتاب دوره ابتدایی کوچکتر می‌شود این تصمیم بیشتر روی کاهش میزان #کاغذ ضایعاتی تاثیر دارد یک هدف مهم ما از تغییر قطع کتاب‌های درسی، تغییر سایز کیف بچه‌هاست /ایسنا