• روزنامه صمت   smtnewspaper@

  1398/03/20 ساعت 10:10

  معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی:
  برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ اندازه چهار #کتاب دوره ابتدایی کوچکتر می‌شود
  این تصمیم بیشتر روی کاهش میزان #کاغذ ضایعاتی تاثیر دارد
  یک هدف مهم ما از تغییر قطع کتاب‌های درسی، تغییر سایز کیف بچه‌هاست

  /ایسنا