• مهتاب جودکی   JoudakiMahtab@

    1398/03/20 ساعت 20:34

    می‌رسیدم به یک زنبوردار که می‌گفت که زنبورها از کندو بیرون نمی‌آیند.ماهی‌گیرها شکایت داشتند که کرم پیدا نمی‌کنند.همه‌ کرم‌ها به اعماق زمین خزیده بودند.احساس میکردید جهان برای اولین بار با چنین واقعه‌ای روبه‌رو شده،احساس می‌کردید در DNA جهان اطلاعاتی نهفته که در ما انسان‌ها نیست.