• ناهید اکبر زاده   nahid_akbarzade@

    1398/03/20 ساعت 13:56

    #­ظریف در نشست خبری مشترک با هایکو ماس:

    هیچ کس نمی‌تواند علیه مردم ما اقدامی کند مگر آنکه پاسخ قاطعی بشنود اما اگر کسی جنگی را با ما شروع کرد؛ او پایان دهنده #جنگ نخواهد بود