• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1398/03/19 ساعت 21:30

    شبکه سه سریالی با عنوان گاندو با مضمون سیاسی و با محوریت تجمعات دی ماه ۹۶ پخش می‌کند .یکی از نکات جالب این سریال حضور وحید رهبانی کارگردان تئاتر پر حاشیه هداگابلر که مورد خشم صدا و سیما بود در نقش یک مامور امنیتی است.رهبانی بین ایران و کانادا در تردد است.عجب دنیایی راز آلودی است