• محمد حسین نجاتی   mh_nejati@

    1398/03/19 ساعت 14:51

    این حرفی که آقای وزیر می‌زنه حرف غلطی نیست
    (نیمی از مردم‌ بیش از نیاز روزانه خود غذا می‌خورد و دور ریز مواد غذایی در ایران طبق آمار #فائو معادل۶۰درصد درآمد نفتی ایران، حدود۱۵میلیارد دلار است)
    اما در کشوری که نیمی از دهک‌ها زیر بار فشار اقتصادی خم شده‌اند جایی برای این حرفها نیست