• محمد حسین نجاتی   mh_nejati@

    1398/03/19 ساعت 14:51

    این حرفی که آقای وزیر می‌زنه حرف غلطی نیست (نیمی از مردم‌ بیش از نیاز روزانه خود غذا می‌خورد و دور ریز مواد غذایی در ایران طبق آمار #فائو معادل۶۰درصد درآمد نفتی ایران، حدود۱۵میلیارد دلار است) اما در کشوری که نیمی از دهک‌ها زیر بار فشار اقتصادی خم شده‌اند جایی برای این حرفها نیست