• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1398/03/19 ساعت 09:23

    کارتونی در ارتباط با تشبیه برگزیت با هفتاد و پنجمین سالگرد عملیات نرماندی و پرتاب شدن ترزا می‌به بیرون از قایق

    http://persiangulfstudies.com
    #Brexit #Britain #BorisJohnson