• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/03/19 ساعت 11:48

    با تصویب افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل #دستمزد سال ۹۸ #کارگران در شورای عالی کار، حداقل دستمزد روزانه به میزان ۵۰ هزار و ۵۶۰ تومان تعیین شده و حداقل دستمزد ساعتی اداره کار به ازای هر یک ساعت کار ۶,۸۹۸ تومان محاسبه می‌شود. /ایسنا