• می‌گفتند #بزرگوار در #جبهه موجی شده؛ برای همین بی‌ادبی‌ها و کارهای عجیبش را جدی نگیرید. کاشف به عمل اومد ایشان هشت سال جنگ اصلا ایران نبودند. ذاتا بی‌ادب و بی‌تربیت هستند. #ریا #دروغ