• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/03/18 ساعت 17:25

    ظهر امروز ۳۰ هکتار از اراضی #پارک_جنگلی فدک اراک در #آتش سوخت. به گفته مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی این حریق با کمک پادگان ۴۲ قدر و #آتش‌نشانی به سرعت اطفا شد. /ایسنا