• میلاد علوی   miladalavii@

    1398/03/18 ساعت 10:41

    درد اینجاست که جماعتی #خشک_مذهب که حتی طاقت پذیرش نظر مخالف را ندارد، ادعای مسلمانی می‌کند و روز به روز بیشتر آب به آسیاب تلاویو می‌ریزد. جماعتی گرفتار در «#جهل_مقدس» که به جای «تفکر»، «اعتقاد» را به کار می‌گیرد … «خطر دین‌دار کج‌اندیش از بی‌دین مطلق بسیار بیشتر است» …