• کبری خزعلی   drmkhazali@

    1398/03/18 ساعت 15:59

    توسعه فساد یا #نفوذ و طرح براندازی نظام و اصل اسلام! آیا مسئولین متوجه ترویج ولنگاری و بی‌عفتی زیر پوست شهر هستند آیا از ترویج رقص مختلط به نام شادی و ورزش و آموزش جنسی به کودکان معصوم به‌ نام خودمراقبتی مطلع‌اند. #سد_لفور