• سمیرا عالم پناه   samiraalampanah@

    1398/03/18 ساعت 02:59

    به قول قدیماتو این گرما که سگ تب و خر سینه پلو میکنه، چنان لحاف رو از #ترس موجودات ناشناخته زیر تخت و کمید دیواری کشیدم رو سرم که تو گویی هر لحظه ممکنه منو از پا بکشن ببرن به دنیای خودشون