• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/03/18 ساعت 17:17

    معاون معدنی #وزارت_صمت با اعلام اینکه با وجود تمام محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، #معدن ایران با برنامه‌ریزی‌های خوبی که داشته موفق عمل کرده است، گفت: در سال گذشته علاوه بر تامین نیاز داخل ٨.۵ میلیارد دلار صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی داشته‌ایم.

    /ایسنا