• ربابه ساریجالو   R_Sarijaloo@

    1398/03/18 ساعت 21:29

    روز جهانی #اقیانوس‌ها گرامی باد. در این روز خوب است بدانیم که: - نصف #اکسیژن زمین توسط اقیانوس‌ها تأمین می‌شود - اقیانوس‌ها میزبان هشتاد درصد #حیات جاری بر روی زمین هستند. - اقیانوس‌ها بزرگترین ذخیره کننده #کربن زمین هستند. @KavehMadani