• طاهره رحیمی   rahimi1361@

    1398/03/17 ساعت 20:11

    وزیر کشور #آلمان لایحه‌ای روبه مجلس برده که باتصویبش،نهادهای اطلاعاتی کشور اجازه دارند،برای تحقیق تروریسم،کامپیوتر #روزنامه_نگار‌ها رو حک کنند
    درقوانین فعلی،روزنامه‌نگاران مثل کشیشان،وکلا،پزشکان ونمایندگان مجلس مصون ازنهادهای اطلاعاتی هستند؛این لایحه فقط درمورد روزنامه‌نگاران است