• علی قنواتی   kheradoo@

    1398/03/17 ساعت 08:22

    «داروین» تمام عمرش را صرف مطالعه تکامل نکرد! ۶ ماه قبل از مرگ کتابی منتشر کرد به نام «تشکیل گیاخاک بر اثر رفتار کرم‌ها[ی خاکی]؛ با مشاهده عادات آنان». درواقع ۴۰ سال آخر عمرش را روی کرم‌های خاکی مطالعه کرد تا بگوید بدون کرم‌ها خاک حاصل‌خیز نیست و گیاهان و حیات نداریم. #دانش