• رضا اميدوار تجريشى   r_omidvar@

    1398/03/16 ساعت 16:31

    در کشور عزیزمان ایران اسلامی از امکانات و تنوع خدمات هیچ کم نداریم اما سالهای متوالی که توسط #رهبری در حمایت از #تولید_ملی نام گذاری گردیده نشان دهنده ضعف مدیریت در دولتها بوده که نشان دهنده شو رسانه‌ای و دروغ‌های رسانه‌ای بوده!

    پس کمی صادق باشیم!!
    #رونق_تولید