• #معامله_قرن یک پروژه حدودا هزار میلیارد دلاری است. تقریبا این مقدار پول بناست برای خیانت به #قدس میان برخی کشورها توزیع شود. مقاومت با دست خالی تا اینجا این پروژه را منتفی کرده. آنها که اهل حساب و کتابند خوب است چرتکه بیندازند مقاومت چقدر اقتصادی عمل کرده است؟!