• حامد هادیان   hhadyan@

    1398/03/16 ساعت 17:40

    مهدی شادمانی یکی از دوستان عجیب و قوی زندگی منه. رنجی که در این دو سه سال کشیده روی قلب تمام دوستانش سنگینی می‌کنه … برای ادامه این مبارزه دعایش کنید …