• محمد حسین نجاتی   mh_nejati@

    1398/03/16 ساعت 21:05

    استعفای #بطحایی خبر خوبی برای #آموزش_و_پرورش است
    او مسائل اساسی آموزش و پرورش را رها کرد و درگیر ظواهر کار شد
    به وعده‌ش به فرهنگیان برای اجرای نظام رتبه بندی پشت کرد
    و وزارت او نتیجه‌ی یک کودتا از درون وزارتخانه علیه #دانش_آشتیانی بود با حمایت نوبخت.