• طاهره رحیمی   rahimi1361@

    1398/03/16 ساعت 02:29

    حمله پلیس #استرالیا به @ABCaustralia بدلیل گزارشی بوده که شبکه از حضورنیروهای ویژه این کشوردر #افغانستان در۲۰۱۷منتشر کرده بوده؛ عملیاتی مخفی منجربه قتل چندین افغان ازجمله بچه ۶ساله
    ABC's Sydney headquarters raided by Australian federal police https://youtu.be/gmU۹HjRT۳zQ via @YouTube