• قدرت اله نوروزی   IsfahanMayor@

    1398/03/16 ساعت 14:26

    پروژه‌های عمرانی #اصفهان از جمله پلهای نصف جهان، تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانی، ایستگاههای خط دوم مترو، پروژه فرزانگان، سالن اجلاس و …این روزهای تعطیل هم در حال ساخت است. کارگران و مهندسان مشغول کارند و تکاپوی عمرانی ادامه دارد؛
    خداقوت به همه تلاش گران عمران شهر