• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1398/03/15 ساعت 17:22

    #چین نخستین بار از سکوی شناور دریایی به فضا #ماهواره فرستاد موشک ماهواره بر لانگ مارچ -۱۱ با ۷ ماهواره از جمله ۵ ماهواره تجاری و ۲ ماهواره آزمایش فناوری هواشناسی از سکوی دریایی استان شاندونگ به فضا پرتاب شد