• علیرضا شیرازی   alirezashirazi@

    1398/03/15 ساعت 15:45

    فیلم Captive State قرار بوده یک #فیلم خوب باشه اما نیست. داستان تکراری و کمی طولانی شورش علیه بیگانگانی که به دنبال منابع زمین هستند. فیلم عملا علمی تخیلی نیست و صرفا داستان یک شورش است