• عباس سلیمی نمین   A_SalimiNamin@

    1398/03/14 ساعت 22:08

    حفظ اصول از سوی ولی فقیه در واقع میثاق ملی است. مادامی که ملت ما این اصول را میثاق خود و منشأ وحدت جامعه می‌دانند، ما باید این اصول را حفظ کنیم وگرنه وحدت جامعه بر هم می‌خورد و قدرت ملی تضعیف می‌شود. #امام_خامنه_ای #منطق_مقاومت