• عباس سلیمی نمین   A_SalimiNamin@

    1398/03/14 ساعت 14:31

    اگر ما تاکنون توانسته‌ایم در برابر دشمن بایستیم، به این دلیل بوده که در جامعه، #وحدت وجود داشته است؛ این وحدت براساس سلیقه سیاسی یک گروه خاص نیست بلکه شامل مبانی ای است که وجه اشتراک کل جامعه است که اگر آن را حفظ کنیم، قادر خواهیم بود از قدرت ملی پاسداری کنیم. #نظام_نور