• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/03/14 ساعت 10:17

    حسین ‌سلطانی، ملی‌پوش دسته ۸۱کیلوگرم کشورمان در رقابتهای #وزنه‌برداری قهرمانی۲۰۱۹ جوانان جهان به میزبانی فیجی، با ثبت وزنه‌های ۱۵۴ کیلوگرم در حرکت‌یکضرب، ۱۹۱ کیلوگرم حرکت‌دوضرب و در مجموع ۳۴۵ کیلوگرم سه مدال برنز کسب کرد