• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/03/13 ساعت 17:12

    #وزیر_نیرو:
    #سیلاب‌‌های بهاره موجب افزایش ۱۶ میلیارد مترمکعبی ذخایر سدهای کشور نسبت به سال آبی گذشته شده است.
    بارندگی‌های مناسب چند ماه اخیر موجب شده است تا تعداد زیادی از تالاب‌های مهم و حیاتی کشور که سالیان متمادی رنگ #آب به خود ندیده بودند آبگیری شوند.