• عباس سلیمی نمین   A_SalimiNamin@

    1398/03/13 ساعت 23:22

    تنها شخصیتی که بر عهد خود با #مردم پایبند ماند و با قدرت از مصالح جامعه دفاع کرد، #امام بود؛ یعنی دلیل اصلی اینکه امام چنین جایگاه رفیعی را در جامعه پیدا کرد، همین تشخیص جامعه بود که سخن و عمل ایشان با مشی زندگی‌شان کاملا منطبق است. #امام_خمینی