• سمیرا عالم پناه   samiraalampanah@

    1398/03/12 ساعت 22:39

    #میثاقی تا الان ده بار گفت خوراکی‌ها تموم شد ، سریال هم پخش نشد! این بابا هنوز نمیدونه #فوتبال یه بازی تیمی که نبضش با تماشاگر میزنه؟ دم تیم #داماش هم گرم که ثابت کرد مردمی نه مثل آبی‌ها و قرمز‌های پایتخت که این جور مواقع همش لفظ هستند