• بهروز شجاعی   behrouzshojaei@

    1398/03/12 ساعت 11:58

    پرونده قتل #میترا_استاد دارای ابهاماتی است و اگر صحبتی از این پرونده می‌شود تلاش برای تبرئه نیست، قتل ، #قتل است و خونی ریخته شده است. اما باید ریشه‌ها و زمینه‌های این حادثه روشن شود و برای این شش عنصر #خبر پاسخ داشته باشیم: که،‌کجا، کی، چه،‌ چرا، چگونه؟
    #نجفی