• کاغذ دیواری #تاکسی‌‌ها با کیوآر کدهای مختلف به نظر می‌رسه شروع شده. مسیری که از همین الان می‌توان پیش‌بینی کرد چه اتفاقی برایش خواهد افتاد.
    @alirezaghanadan