• رحمت الله حافظی   drhafezi@

    1398/03/12 ساعت 00:49

    آقای #روحانی ،آیا می‌دانید سازمان #تامین_اجتماعی که پنجاه درصدجمعیت کشور راتحت پوشش دارد و دویست هزارمیلیارد تومان از #دولت مطالبه دارد بیش از بیست ماه است مدیرعامل ندارد؟ بی تفاوتی شمانسبت به این مجموعه بسیارمهم از حد تحمل و منطق خارج شده است.کجاست #تدبیر؟